სხვა

ქაოსი

   ქაოსი – ბერძნულ მითოლოგიაში, ცარიელი სივრცე, რომელიც ძველი ბერძნების წარმოდგენით სამყაროს შექმნამდე არსებობდა. ქაოსისაგან წარმოიშვნენ :

გეა (მიწა)

ეროსი (სურვილი)

ნიკტი (ღამე)

ერებოსი (წყვდიადი)

ტარტაროსი (უფსკრული)

 

 

ორფელების წარმოდგენით ქაოსი ქრონოსის(მარადისობის) შვილია.

ბერძნებს ქაოსი წარმოდგენილი ქონდათ უფსკრულად, რომელშიც სიბნელე, ღამე და ნისლი ბინადრობდა. დროთა განმავლობაში, მოძრაობის შედეგად ნისლებმა კვერცხის სახე მიიღო, შემდეგ ორად გაიყო, ერთისგან წარმოიშვა ცა, ხოლო მეორისაგან დედამიწა.

ახლანდელი მნიშვნელობით ქაოსი ნიშნავს უწესრიგობას, არევ-დარევას.

ერებოსმა და ნიქტმა შვეს ეთერი (სინათლე) და ჰემერა (დღე)

ნიქტმა შვა :

მოროსი (ხვედრი)

აპატე (ტყუილი)

მორი (ბედი)

ონირა (ოცნება)

კერი (ნგრევა)

ტანატოსი (სიკვდილი)

ოიზუსი (ტკივილი)

ჰიპნოსი (ძილი)

ჰესპერიდე (აისი და დაისი)

კერები (სიკვდილის ღვთაებები)

ნემესისი (წყევლა და შურისძიება)

ფილოტესი (სიყვარული)

ერისი (ბრძოლა)

გერაი (სიბერე)

მომოსი (განკიცხვა)

გეამ გააჩინა ცა, მთები და ზღვა.

გეამ ურანოსთან (ცა) შვა ტიტანები ციკლოპები და ასხელიანები.

გეამ პონტოსთან (ზღვა) შვა:

ნერეი (მშვიდი ზღვა)

ტაუმასი (ზღვის საოცრება)

ფორკისი (ღელვა)

კეტო (ზღვის ურჩხული)

ევრიბია (ზღვის ძალა)

 

 

Categories: სხვა | 2 Comments

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.
Categories: სხვა | %(count)s კომენტარი

Create a free website or blog at WordPress.com.